ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT DEELNAME LETTERENOOP

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v

 • De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
 • Deelname aan de Letterenloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen, dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting Letterenloop alsmede SportSupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 • Stichting Letterenloop alsmede SportSupport is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en/of begeleiders.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.
 • Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.
 • Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via www.letterenloop.nl. Betaling geschiedt via iDEAL.
 • Inschrijving voor groepen via letterenloop@sportsupport.nl Betalingen geschiedt via factuur.
 • Inschrijving voor businessteams is mogelijk via www.letterenloop.nl. Bedrijven krijgen een factuur toegestuurd.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk de maandag voor het evenement (1 juni 2020) in het bezit van de organisatie te zijn.
 • Voor deelname aan de 10 km geldt een minimumleeftijd van 12 jaar.
 • Voor deelname aan de 5 km geldt een minimumleeftijd van 10 jaar.
 • Voor deelname aan de kids runs adviseren wij een minimum leeftijd van 3 jaar.
 • Voor deelname aan de kids runs geldt een maximum leeftijd van 12 jaar.
 • Indien de Letterenloop door overmacht moet worden afgelast of tijdens het evenement door calamiteiten moet worden stilgelegd, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde T-shirts en andere bestelde goederen. 
 • De organisatie neemt uw gegevens op in een mailbestand. Dit wordt alleen gebruikt om met u te communiceren inzake de huidige en toekomstige Letterenlo(o)p(en) en het RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem.
 • Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • De Letterenloop is een hardloopevenement en geen wandelevenement. Voor de 5 km geldt een limiet van 45 minuten en voor de 10 km 80 minuten. In verband met de veiligheid van de overige deelnemers en de breedte van het parcours zijn rolstoelen, kinderwagens, meelopende huisdieren en meefietsende begeleiders zijn alleen op verzoek toegestaan.

Annulering deelname

 • Restitutie van het deelnamebedrag vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk. Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde businessteam(s) wordt volledig in rekening gebracht.
 • Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk; deelnemer dient voor aanvang van het evenement, dit uiterlijk twee weken van tevoren via de e-mail (letterenloop@sportsupport.nl) mede te delen aan de organisatie onder vermelding van naam van de aanvankelijke deelnemer en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer.

Vragen? mail: letterenloop@sportsupport.nl

Toko Nina
Gottmer
201FysioSport
Uitgeverij Lucht
Run4Schools
Run2Day
De Vries Van Stockum
Uitgeverij Loutje
IJsbaan Haarlem
SportSupport
SportConnection
Sport- en beweegkliniek
Caprera