RUN4SCHOOLS

In Nederland maken ouders zich over het algemeen geen zorgen over hun kinderen als ze uit school komen. Kinderen worden opgevangen door de ouders, een oppas of ze gaan naar de naschoolse opvang.
In de townships van Zuid-Afrika ligt het anders. Na school worden de meeste kinderen aan hun lot overgelaten. Ze hangen rond op straat en de kans is groot dat ze in aanraking komen met jeugdbendes, criminaliteit, alcohol en drugs.
Daarom is het initiatief van Stichting Run4Schools voor de kinderen in de townships zo belangrijk. De stichting financiert en organiseert in- en naschoolse sportopvang in de townships van Zuid-Afrika.
Kinderen worden na school opgevangen en sporten onder begeleiding en toezicht van coaches. Zo hebben ze plezier met andere kinderen, krijgen ze zelfvertrouwen en blijven uit handen van de jeugdbendes.
Op dit moment is Stichting Run4Schools actief op vier lagere scholen in het township Mitchells Plain, Kaapstad, Zuid-Afrika. Maar we willen natuurlijk dat veel meer kinderen van naschoolse sportopvang kunnen profiteren. Hier is geld voor nodig. Daarom participeert en organiseert de stichting Run4Schools hardloop- en andere evenementen. Hiermee wordt geld ingezameld om de kinderen in Zuid-Afrika de naschoolse opvang te kunnen bieden. Uiteraard hopen we dat jij je inschrijft. Daarnaast kun je natuurlijk ook direct doneren.

De volledige opbrengst van Stichting Letterenloop wordt geschonken aan Stichting Run4Schools. In de afgelopen 11 jaar is er bijna 100.000 euro aan donaties voor Run4Schools bijeengebracht. Jouw steun is ook dit jaar weer zeer welkom en gewenst.

Wil je direct een bedrag storten dan kun je rechtstreeks doneren via de website van Stichting Run4Schools of je kunt een bijdrage storten op rekeningnummer NL85RABO0155737651 ten name van Stichting Letterenloop onder vermelding van ‘donatie Run4Schools’.

Voor meer informatie www.run4schools.nl

Toko Nina
Gottmer
201FysioSport
Uitgeverij Lucht
Run4Schools
Run2Day
De Vries Van Stockum
Uitgeverij Loutje
IJsbaan Haarlem
SportSupport
SportConnection
Sport- en beweegkliniek
Caprera