Zondag 11 juni 2017 | HAARLEM – BLOEMENDAAL

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden tot deelname aan de eci Letterenloop
Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers e.d. geldt m/v.

 • Deelname aan de eci Letterenloop is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, tv en internet voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De deelnemer dient zich er vooraf van te vergewissen, dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting Letterenloop alsmede SportSupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 • Stichting Letterenloop alsmede SportSupport is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders (lockers aanwezig op de ijsbaan).
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 • Bij afgelasting zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk de maandag voor het evenement (5 juni 2017) in het bezit van de organisatie te zijn.
 • Voor deelname aan de 10 km geldt een minimumleeftijd van 12 jaar.
 • Voor deelname aan de 5 km geldt een minimumleeftijd van 10 jaar.
 • De organisatie neemt uw gegevens op in een mailbestand. Dit wordt alleen gebruikt om met u te communiceren inzake de huidige en toekomstige Letterenlo(o)p(en) en het RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem.
 • Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 • De eci Letterenloop is een hardloopevenement en geen wandelevenement. Voor de 5 km geldt een limiet van 45 min en voor de 10 km 80 min. In verband met de veiligheid van de overige deelnemers en de breedte van het parcours zijn rolstoelen, kinderwagens, meelopende huisdieren en meefietsende begeleiders niet toegestaan.

Annulering deelname:

 • Inschrijfgelden worden bij annuleren van deelname of niet aan de start verschijnen niet gerestitueerd.
 • Indien de eci Letterenloop door overmacht moet worden afgelast of tijdens het evenement door calamiteiten moet worden stilgelegd, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • Overdracht van startbewijzen is mogelijk. Laat dit uiterlijk een week van tevoren per mail (letterenloop@sportsupport.nl) weten aan de organisatie. Vermeld daarbij het startnummer, de naam van de aanvankelijke deelnemer en de gegevens van de nieuwe deelnemer. Ook ontvangen wij graag een bevestiging van de “nieuwe” alsmede de “oude” deelnemer.

Nog iets te vragen? Mail: letterenloop@sportsupport.nl